Misi dan Visi

VISI DAN MISI ASRAMA SM SAINS MUAR

            VISI:
            ASRAMA SM SAINS MUAR GEMILANG MULAI 2011

            MISI:
 1.     Memberikan perkhidmatan dengan cepat, berkesan 
                      dan mesra pelanggan.
 2.     Menyediakan tempat tinggal yang selesa dan kondusif.
 3.     Menyediakan kemudahan dan prasarana yang lengkap.
 4.     Pembentukan disiplin dan jati diri yang mantap.
 5.     Mengamalkan budaya 4K (Kebersihan, Keceriaan, 
                       Kekemasan & Keselamatan) yang berterusan.
             6.      Hormat-menghormati di antara penghuni asrama.